Isparta Gümrük Müdürlüğü

Isparta Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
Isparta Gümrük Müdürlüğü 14.04.1986 tarihinde Mersin Gümrükleri başmüdürlüğüne bağlı olarak 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine başlamış olup, 1989 yılından beri Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak, müteakiben taşra teşkilatının 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması üzerine Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
Sınıfı
Isparta Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Isparta Gümrük Müdürlüğü A Sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Ayrıca, Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.08.2003 tarihli, 22141 sayılı yazılarında belirtildiği üzere, Devlet Bakanlığı Makamından alınan 25.08.2003 tarihli, 2003/10 sayılı Onay ile söz konusu yazı eki listede tarife pozisyonları belirtilen ve AB menşeli olmayan halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Isparta Gümrük Müdürlüğünden yapılması uygun bulunmuştur. Gümrük Müdürlüğünce Isparta Süleyman Demirel Havalimanına gelen giden uçaklara ilişkin yolcu işlemleri, yakıt ve kumanya işlemleri de yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Halı, Meyve, Tekstil
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Meyve, Tekstil
İletişim
Isparta Gümrük Müdürlüğü
Davraz Mah. Divanyolu Cad. No:102
Isparta

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : ispartagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       ispartagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                  e-posta: antispgm@gtb.gov.tr
Te       : 246 223 50 63
Faks  : 246 223 58 33