Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Datça Gümrük Müdürlüğü

DATÇA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ


Kuruluşu
19.08.1966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Datça İskelesi iskele mevkiinde Deniz Hudut kapısı olarak açılmıştır. Belgelere göre daha önceki adı Reşadiye Gümrüğü olarak 1939 yılından beri faaliyet göstermektedir. Modernizasyon Projesi Birim Başkanlığı koordinesi çerçevesinde 13/11/2006 tarihinde otomasyona geçmiş olup, sadece veri Giriş İşlemleri yapılmaktadır. B sınıfı Gümrük Müdürlüğü yetkisi verilmiştir. İzmir Gümrük ve Muhafaza başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyet göstermekte iken 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüze bağlanmış, 22/11/1944 tarihinden bu yana hazineye tapulu hizmet binasında faaliyetine devam etmektedir.
 
Sınıfı
Datça Gümrük Müdürlüğü B sınıf gümrük müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
 
Faaliyet Alanı
Yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın ihracat, ithalat ve transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresidir.
 
 İletişim
Datça Gümrük Müdürlüğü
İskele Mah. Liman mevkii No:85-48900
Datça/MUĞLA
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : datcagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       datcagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                      e-posta : izmdatgummd@gtb.gov.tr

Tel            : (0252) 712 39 41
Faks         : (0252) 712 30 13