Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak 1981 yılında Dalaman Gümrük Başmemurluğu olarak kurulan İdare, 1983 yılında 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükselmiş, 15.01.1989 tarihli, 20050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararla Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlanmış, müteakiben taşra teşkilatının 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması üzerine, Başmüdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden örgütlenmesine müteakip Dalaman Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleştirilerek Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. Dalaman İlçe Merkezine 6 km mesafede, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminaline 200 mt. mesafede mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait toplamda 1652 metrekarelik 325 ve 1327 metrekare olmak üzere tek katlı, toplamda 19 odalı, iki ayrı binadan oluşmakta ve hizmet vermektedir.
Sınıfı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir..
Faaliyet Alanı
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Yörenin turistik olması nedeniyle, yabancı yolcu giriş çıkış işlemleri özellikle Nisan-Ekim aylarında olmakla birlikte yoğun bir seviyede sürmektedir. Buna bağlı olarak da triptik işlemleri ile giriş yapan araç sahiplerinin söz konusu araçlarını geçici bir süre için bırakabildiği bir sundurmaya sahiptir. Diğer taraftan, ATA Karnesi muhteviyatı eşyaların giriş çıkış işlemleri de yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Odun hamuru ( selüloz), Püskürtme Döküm Malzemesi, Ayırıcı makine.
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Narenciye, Domates
İletişim
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Dalaman Havalimanı
Muğla
e-posta:
antdalgm@gumruk.gov.tr
Tel      : 252 792 52 05
Faks   : 252 792 52 06