Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Bodrum Gümrük Müdürlüğü

Kuruluşu
18.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelikle kaldırılan Bodrum Yat Limanı Gümrük İdare memurluğu ve Bodrum Merkez Gümrük Memurluğu ile beraber 99/21 sayılı Genelge ile Bodrum Gümrük Müdürlüğünün birleştirilmesi sonucu ”Bodrum Gümrük Müdürlüğü“ adı altında yeniden yapılandırılmıştır. 14/08/2006 tarihinde Bilge otomasyonuna geçmiştir. İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze bağlanmıştır.
Bodrum Gümrük Müdürlüğü ana hizmet binası, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Milas-Bodrum Havaalanı içerisinde gümrüğe ayrılan binada hizmet vermekte iken; 24/05/2012 tarihinde Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün kurulması üzerine bu binadan taşınmış olup; aynı tarihten itibaren Bodrum Mantarburnu mevkiindeki Bodrum Yolcu Limanında, 24.10.2013 tarihinden itibaren de Bodrum merkezde tadilatı tamamlanan Bakanlığımıza tahsisli Bodrum Gümrük Müdürlüğü hizmet binasında ve Bodrum Belediye iskelesi, Yalıkavak Yat Limanı, Turgutreis Yat Limanında işletici firmalar tarafından gümrüğe tahsis edilen yerlerde faaliyetini sürdürmektedir.
 
Mendirek İşletici kuruluşu Bodrum Belediyesi Gıda Turizm, Ticaret, Enerji A.Ş., Genel Müdürü Hüseyin CAN,
Mantarburnu İşletici kuruluşu Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. olup; ortakları Setur, Çağdaş Holding ve Global Liman İşletmeleri ve Genel Müdürü Aziz GÜNGÖR,
Yalıkavak İşletici kuruluşu Bodrum Yalıkavak turizm ve Yat Limanı Yatırımları Ticaret A.Ş., Genel Müdürü Levent BAKTIR,
Turgutreis İşletici kuruluşu Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Tic. A.Ş., Liman Müdürü Zafer KUTLU,
 
Sınıfı
Bodrum Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
  
Faaliyet Alanı
Her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu(yat) işlemlerini görmeye yetkili A sınıfı gümrük idaresidir. Bölgenin turizm yöresi olması nedeniyle özellikle turizm sezonunda, Bodrum Belediye İskelesi, Turgutreis Yat Limanı, Yalıkavak Yat Limanı ve Bodrum Yolcu Limanından deniz yoluyla ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan yolcuların gümrük işlemleri ile yat işlemleri, yöredeki balık çiftliklerinden elde edilen balıkların ihracat işlemleri, Bodrum Limanından yapılan yat ihracatı, yabancı bayraklı yatlara verilen parça, yakıt ve kumanya işlemleri ve Bodrum PTT Müdürlüğü’ne yurt dışından gelen posta kolilerinin gümrük işlemleri Müdürlükçe yerine getirilmektedir.
 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Balık unu (kullanılmamış)
 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Kültür balığı (levrek, çipura), Ham Feldspat, Blok Mermer.
 
İletişim
Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4 
                                           Bodrum/MUĞLA
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : bodrumgumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       bodrumgumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                       e-posta: izmbodgummd@gtb.gov.tr

Tel        : (0 252) 313 55 85
Faks    :  (0 252) 316 10 79