Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
 
 
Kuruluşu
Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı olarak 17.11.1986 tarihinde kurulmuş olup, 15.01.1989 günlü, 20050 sayılı Resmi gazetede yayımlanan kararla Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmüş, müteakiben taşra teşkilatının 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması üzerine, Başmüdürlüğün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden örgütlenmesine müteakip Antalya Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleştirilerek Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. Antalya Serbest Bölgesi 607.130 m2 brüt, 433.985 m2 net parsel alanına sahiptir.
Sınıfı
Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
Faaliyet Alanı
Antalya Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü A sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Antalya Serbest Bölgesinde özellikle yatçılık sektöründe yat imalatı yapan firmalar ile tekstil, tarım, medikal, maden, plastik ve elektrik malzemeleri, free shop malzemeleri, oto aksam ve parça sektöründe faaliyet gösteren firmalar mevcuttur.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Tıbbi malzeme, tekstil ürünleri, kumaş, yat aksam ve parçaları, elektrik malzemeleri, kablo, sebze tohumu
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Çimento, barit madeni, kablo, yat
İletişim
Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Antalya Serbest Bölge Yanı Liman
Antalya

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : antalyaserbestbolgegumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       antalyaserbestbolgegumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

                                   e-posta: antsrbgm@gtb.gov.tr
Tel: 242 259 09 42

Faks: 242 259 09 43