Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Antalya Gümrük Müdürlüğü
 
Kuruluşu
Antalya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 15/01/1989 tarih ve 20050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Antalya Gümrükler Başmüdürlüğünün kurulması üzerine Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olmuştur. Müteakiben taşra teşkilatının 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması üzerine, Başmüdürlüğümüzün Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden örgütlenmesine müteakip Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleştirilerek Antalya Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. Şehir Merkezine yaklaşık 10 km. mesafededir. Hizmet binası Antalya Tasfiye İşletmleri Müdürlüğü ile ortak kullanılmaktadır. 1.850m2 Supalan sahası bulunmaktadır.
Sınıfı
Antalya Gümrük Müdürlüğü A Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 05.02.1954 tarihli, 4/2364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Deniz Hudut Kapısıdır
Faaliyet Alanı
Antalya Gümrük Müdürlüğü 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresidir. Özellikle bitki ve bitkisel ürün ithali, bitki ve bitkisel ürün ihracı, gıda ithali ve ihracı yapılmaktadır. Diğer taraftan, yolcu giriş çıkış işlemleri, yat işlemleri ve posta işlemleri de yapılmaktadır. Bununla birlikte, Antalya ilinin turizm yöresi olması nedeniyle, geçici ithalat kapsamında ev eşyası ve naklihane işlemleri yapılmakta olup, ayrıca yabancı plakalı araçların geçici ithalat rejimi kapsamında MA plakası alarak misafir araç statüsünde kullanılması ile ilgili gümrük işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünce yapılmaktadır.
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Petrol ürünleri, Ahşap ürünler, Tarım Ürünleri, Granit, Kimyasal ürün
En Fazla İhraç edilen Eşyalar
Yaş sebze meyve, Mermer, Çimento, PVC, Ahşap Ürünler
İhtisas Uygulamaları
  • Gıda İhtisas Gümrüğü (İthal Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlamına Dair Tebliğ-01.03.2011 tarihli, 24333 Sayılı Resmi Gazete)
  • Lüks Lambası ve Cam Eşya İhtisas Gümrüğü (GGM-21.01.2011 tarihli, 2011/3 Sayılı Genelge)
  • Düz Cam İhtisas Gümrüğü (GGM-21.01.2011 tarihli 2011/3 Sayılı Genelge)
  • Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü (Gümrük Genel Tebliği) (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88) (31.01.2012 tarihli, 28190 Sayılı Resmi Gazete)
İletişim
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Liman Mahallesi Liman 2. Cad.
Tasiş Binası No:28
Antalya
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :
antalyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                      e-posta: antantgm@gtb.gov.tr
Tel      : 242 259 13 24
Faks  : 242 259 13 26