Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Alanya Gümrük Müdürlüğü

ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluşu
Alanya Gümrük Müdürlüğü'nün Layiha defterinin incelenmesi sonucu 1930'lu yıllarda Gümrük İdare Memurluğu olarak hizmet verdiği anlaşılmakla birlikte, kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Alanya Gümrük Müdürlüğü, 1989 yılında Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlüklerin kurulması ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir.
 
Alanya Limanı İşletici kuruluşu ALİDAŞ Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm A.Ş. , İşletme Müdürü Tahir GÜLER,
Alanya Yat Limanı İşletici kuruluşu Alanya Marina Hizmetleri Denizcilik Turizm Tic. Ve San. A.Ş., İşletme Müdürü Savaş AYAS ve
Gazipaşa Havaalanı İşletici kuruluşu TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ve İşletme Müdürü Cengiz AŞIKLI’dır. TAV; Tepe-Akfen Gruplarının ortak girişimi olmakla beraber halka arz edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN’ dır.
 
Sınıfı
Alanya Gümrük Müdürlüğü, A sınıfı gümrük müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
  
Faaliyet Alanı
Halen yolcu ve yolcu beraberi eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi olarak hizmet vermektedir. Özellikle K.K.T.C. Girne limanı ile Alanya limanı arasında yolcu taşımacılığı seferleri yapılması nedeniyle transit yolcu giriş çıkışı yoğun olmaktadır.
 
En Fazla İthal Edilen Eşyalar
Yolcu işlemleri yapılan Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle ithalat işlemi yapılmamaktadır.
 
En Fazla İhraç Edilen Eşyalar
Yolcu işlemleri yapılan Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle ihracat işlemi yapılmamaktadır. Ancak Gazipaşa Havalimanının faaliyete girmesi nedeniyle Alanya Gümrük Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Gazipaşa Havalimanında Jet A1 yakıtı ihracatı yapılmaktadır.
 
İletişim
Alanya Gümrük Müdürlüğü
İskele Cad. No:88/1 070400 ALANYA
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
                                                       alanyagumrukmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
                                     e-posta  : antalagm@gtb.gov.tr

Telefon  : (0242) 5136461 
Faks       : ( 0242) 5191180